Yhteisötyö

Tervetuloa osallistumaan yhteisötyöhön yhteiseksi hyväksi!

YHTEISÖTYÖVELVOITE VUONNA 2017 on 10 TUNTIA.
KESÄN YHTEISÖTYÖT SOVITTAVA 15.6 MENNESSÄ:
TÄMÄN JÄLKEEN LASKUTETAAN SOPIMATTA JÄÄNEET YHTEISÖTYÖTUNNIT

Oheisen yhteisötyölistan työt on jaoteltu yhteisötyön luonteen mukaisesti, ja jokaisen on helppo valita listalta omat, itselle sopivat yhteisötyöt ja ilmoittautua niitä tekemään. 

TYÖVELVOITETÖITÄ 2017, ilmoista riippuen työt alkavat vko:lla 16

UUSI PUOLI:

Parkkipaikka Litukanojasta Tekunkadulle
Leikkikenttä + Eco wc:n ympäristö
Aroniatien "huvikumpu"
Aroniatien aidan leikkaus ja jälkien siivous Tammitien portilta alkaen
Lentopallokentän ympäristö Tammitien portista lähtien
Kriikunatien nurmikko
Kriikunatien aidan leikkaus
Eco-WC:n siivous
Takkatuvan päädyn WC:n siivous
Saunan siivous
Betonirenkaiden hoito

VANHA PUOLI:

Kerhotalon siivous
Ahomansikkatien nurmikko, aidan reuna ja WC:n ympäristön nurmikko
Kerhotalon nurmikon leikkaus ja haravointi
Kerhotalon pihan ja parkkipaikan haravointi joka torstai
Litukankadun nurmikko
Kukkapenkkien hoito Kerhotalolla
Aidan leikkaus
-Litukankatu
-puiston puoli
-Koivikkorinne
-Litukanojankatu
Aidan alustojen perkaus
Litukanojan rinne, nurmikko
Litukanojan nurmikko, mökkien puoli
Koivikkorinteen nurmikko

Varsinainen yhteisötyöhön ilmoittautuminen ja töiden jako on TAKKATUVALLA 

22.04.17 klo 10-13  ja hallituksen päivystystunnilla
15.5, 29.5  ja 12.6  klo 17.00-18.00

Yhteisötyöksi hyväksytään vain näissä tilaisuuksissa ja yhteisötyövastaavan kanssa sovittu ja määritelty työ.

Mikäli huomaat Litukan alueella, yhdistyksen tai jäsenistön kannalta tarpeelliseksi katsomaasi tekemistä, ilmoita siitä ja mahdollisuudesta yhteisötyöksi.

Ota tullessasi yhteisötyökortti mukaan! (toimitettu kevätkokouskutsun mukana)

Seuraa yhteisötyöilmoituksia ja yhteisötyölistoja joko kotisivujen

(www.litukka.fi) YHTEISÖTYÖT- osiossa tai takkatuvan ja vanhan puolen ilmoitustauluilla.

Yhteisötyöpuhelin Arja Heikkilä 045- 3168490 (15.4. lähtien)

TERVEISIN

Yhteisötyövastaava Arja Heikkilä