Yhteisötyö

Tervetuloa osallistumaan yhteisötyöhön yhteiseksi hyväksi!


YHTEISÖTYÖVELVOITE VUONNA 2018 on 8 TUNTIA.

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 19.11.2017:

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti kumota 30.11.2014 tehty päätös
vapauttaa yli 70-vuotiaat yhteisötyöstä.