Tietoa Litukasta

Tapahtumat

Litukkalaiset järjestävät tapahtumia, kursseja ja luentoja palstalaisille. 

Lisäksi järjestetään tapahtumia myös vierailijoille, kuten Avoimet puutarhat -tapahtuma.

Talkoot

Yhteisöllisyys ja yhdessätekeminen on tärkeä osa litukkalaisuutta, jonka yhtenä kulmakivenä on talkoot. Talkoissa kunnostetaan ja siistitään yhteisiä alueita ja huolehditaan alueen viihtyisyydestä. 

Osallistumalla talkoisiin mökkiläiset auttavat pitämään myös yhteisten alueiden ylläpitokustannuksia maltillisina. Talkoot ovat vapaaehtoisia.


Rakentaminen

Palstojen rakennus- ja korjaustöitä säädellään rakennustapaohjeella. Alueelle saa rakentaa vain tyyppipiirustusten mukaisia rakennelmia. 

Suunnitellusta rakennus- ja korjaustöistä tulee ilmoittaa ensin rakennusvastaavalle. Tämän jälkeen on anottava lupa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Kaikkeen rakentamiseen tulee olla lupa hallitukselta ennen rakennustöiden aloittamista.Vuosittaiset maksut

Vuosittaiset maksut päätetään aina syyskokouksessa. 

Maksut vuonna 2024

 • Palstan vuokra 0,45/€ neliömetri
 • Hoitovastike 220 €
 • Yhteisömaksu 50 € 
 • Sähkön perusmaksu 20 €
 • Sähkön kulutusmaksu 0.14 €/kWh
 • Sähköverkon liittymismaksu 250 €
 • Jäsenmaksu yhdistykselle 35 €
 • Jäsenmaksu Suomen siirtolapuutarhaliitolle 35 €
 • Jäsenmaksu Pirkanmaan siirtolapuutarhojen aluejärjestölle 2 €
 • Perhejäsenmaksu 20 €
 • Kannatusjäsenmaksu 50 €

Jäsenmaksut

Jäsenmaksuihin kuuluvat Litukan siirtolapuutarhayhdistyksen jäsenmaksu, Suomen siirtolapuutarhaliiton jäsenmaksu sekä Pirkanmaan siirtolapuutarhojen aluejärjestön jäsenmaksun. Lisäksi uuden jäsenen liittymismaksu on 1000 euroa. Tämä maksetaan vain kerran. Perhejäsenen ei tarvitse maksaa liittymismaksua.

Hoitovastike

Hoitovastikkeella katetaan muun muassa alueen kunnossapito, rakennusten huolto ja kunnossapito, kaluston huolto ja hankinta, vakuutukset ja vastuuhenkilöiden palkkiot.

Yhteisömaksu

Yhteisten viheraluiden hoito sekä yhteisten tilojen siivous on ostettu ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ja ne katetaan yhteisömaksulla. Talkootöillä ja palstalaisten aktiivisella osallistumisella on mahdollista pitää alueen ylläpitokulut maltillisina.

Palstavuokra

Yhdistys maksaa Tampereen kaupungille alueen vuosittaisen vuokran ja palstalaiset maksavat oman palstansa vuokran yhdistykselle palstan pinta-alan mukaan.

Sähkö

Yhdistys maksaa kuukausittain koko alueen sähkölaskun. Palstalaiset ilmoittavat mittarilukemansa kauden lopussa ja he maksavat kuluttamansa sähkön syksyn laskutuksessa.


Jätehuolto

Uudella ja vanhalla puolella on jäteastiat sekajätteelle, biojätteelle, paperille, metallille, lasille, pahville ja muoville. Jäteastiat ovat vain kotitalousjätettä varten. Risujen, puutarha- ja rakennusjätteen vieminen niihin on kielletty.

Autoilu

Moottoriajoneuvoilla (koskee myös mopoja ja moottoripyöriä) ajaminen siirtolapuutarha-alueella on kielletty. Ajo on sallittu vain ehdottoman välttämättömissä tilanteissa (raskaiden tavaroiden tuonti palstalle, jonka jälkeen ajoneuvo on välittömästi siirrettävä pois alueelta).

Vanhan ja uuden puolen parkkipaikoilla on pysäköinninvalvonta. Pysäköintiluvan saa pysäköintivastaavalta. Parkkikiekolla voi pysäköidä Litukan kaikilla kolmella pysäköintialueella 90 min ajaksi.