Palstantarkastusraportti 2023

1.8.2023

Uusi puoli ja Vanha puoli / palstantarkastajat Maikku, Maila ja Kepa

Tänä vuonna tarkastettiin palstat yleisesti, mutta erityistä huomiota kiinnitettiin koko alueen yleisvaikutelmaan ja siihen millaisen vaikutelman alueestamme kokonaisuutena itsellemme ja muille annamme, pysyvästi. Ei aluetta ja palstoja hoideta kerran kesässä palstantarkastusta varten, vaan ihan koko kesä, itseämme ja muita varten, iloksemme.

Palstantarkastuskierros osoitti, että yleisvaikutelma alueestamme on vähän ränsistynyt, sekava ja apea. Vaikutelma näytti muodostuvan runsaasti rikkaruohottuneista ja kasvustojen takia ahtautuneista teistä, hoitamattomista tai umpeenkasvaneista huoltokäytävistä, kaatumassa olevista aidoista ja osittain tai kokonaan hoitamattomista palstoista.

Kierroksella nähtiin kaikin tavoin hyvin hoidettuja, hyvin erilaisia palstoja. Niitä oli – ja paljon! Niiden rinnalla vain vieressä oleva hoitamaton tai huonosti hoidettu palsta korostui.

Tarpeelliset huomautukset perusteluineen lähetetään sähköpostissa heille, joilla on selvä syy saada huomautus. Huomautuksia on eri asteisia ja eri asioista. Oleellista on niissä mainittu perustelu ja ohje asian korjaamiseksi. Yhdistys on sitoutunut hoitamaan aluettaan ja parhaiten se onnistuu, jos kukin tekee vähintään oman osuutensa palstallaan ja pitää silmänsä auki lähiympäristölleen.

Tarpeelliset yleiset toimentpiteet ja ohjeet kaikille litukkalaisille

Tiet

Kaikkien tulee tarkistaa ja tarvittaessa kaventaa palstojen tiehen rajoittuvaa kasvustoa. Tiealue on oltava vapaana vähintään 3 metrin leveydeltä ja n. mökin korkeudelle asti.

Kaiken palstan kasvuston tulee pysyä oman palstan puolella. Jos joku kasvi on kasvanut liian isoksi, sitä voi kenties jakaa kiertoon halukkaille/ tarvitseville. Uusien kasvien ostaminen on kallista! Litukalla on paljon vanhaa, hyvää ja karaistunutta kasvikantaa, jollaista ei nykyliikkeistä saa.

Tie on oltava vapaa rikkakasveista tien keskiviivaan asti. Kitkeminen on ikävää, mutta kosteasta maasta rikat irtoavat helpommin ja kuulemma kiehuva vesi on niille myrkkyä! Muita rikkaruohomyrkkyjä ei saakaan Litukassa käyttää.

Erityisesti Luumutie ja Päärynätie olivat jo liian kapeita. Tarkastakaa näiden teiden palstalaiset kukin oma tieosuutenne. Tammitiekään ei voi avoimuudella ”leveillä”. Vanhan puolen teillä sama juttu.

Huoltokäytävät

Jokaisen palstan välissä kuuluu olla selkeä 30+30 cm leveä, selvästi nähtävä ja kasvustosta vapaa huoltokäytävä.

Kriikuna- ja Aroniateillä huoltokäytävät pääosin puuttuivat. Tarkistakaa omat raja-alueenne.

Jos huoltokäytävää ei sinun ja naapurisi välillä ole, sellainen tulee tehdä - sovussa tietenkin!

Huoltokäytävää ei saa tukkia verkoilla eikä aidoilla mistään suunnasta eikä sille saa rakentaa tai varastoida mitään. Esim. lemmikkiaidat on tehtävä oman palstan sisälle, ei rajalle eikä huoltokäytävälle.

Oma palsta

Katselkaa kukin omaa palstaanne sillä silmällä, miltä se naapurin tai tiellä kulkevan silmin saattaa näyttää. Näyttääkö kauniilta, siistiltä, hoidetulta, mielenkiintoiselta - vai ankealta ja unohdetulta ryteiköltä? Ränsistyneet aidat eivät palstaa kaunista, miettikää tarvitaanko aitaa lainkaan.

Sähkölangat 

Sähkölangat eivät saa missään kohti ulottua puiden oksistoon, oksia on leikattava reilusti niiden ympäriltä. Ottakaa huomioon jo ensi vuodenkin kasvunvara ja leikatkaa rohkeasti. Tuuli heiluttelee lankoja ja oksia joskus vauhdikkaastikin ylös-alas, vaikka tyynellä välimatkaa näyttäisi olevan riittävästi. Olkaa varovaisia puita leikkoessanne tai antakaa ammattilaisen tehtäväksi.

Tuijat

Tuijat ovat pienenä sieviä ja ikivihreitä, isona valtavia, korkeita ja varjostavia. Ajatelkaa naapurianne, joka ei kenties pidä tuijista yhtä paljon kuin te.