YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA PÄÄTETTYÄ

30.6.2021

Yhdistyksen kokouksissa päätettyä. (syyskokous 2020 ja kevätkokous 2021)

Syyskokous 2020:

Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2021
hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Maksu vuodelle 2021:
Palstan vuokra 0,45 €/neliömetri
Hoitovastike 180 € (maksu kahdessa erässä)
Jäsenmaksu yhdistykselle 32 €
Jäsenmaksu liittoon 33 €
Jäsenmaksu aluejärjestölle 2 €
Perhejäsenmaksu 10 €
Kannatusjäsenmaksu 50 €
Uuden jäsenen liittymismaksu 1000 € + leskeltä 200 €
Sähkön perusmaksu 15 € + kulutusmaksu 0,12 €/kWh
Yhteisötyömaksu 30 €/tunti (yhteisötyö 10 tuntia)
(hallituksen esitys oli 20 €/tunti, kokous päätti noston 30 euroon)
Sähkön liittymismaksu 200 € ( Litukan sähköverkkoon liittyminen)

Päätettiin kulukorvauksista ja palkkioista seuraavasti
Päätettiin että maksetaan puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille 20 €/kokous.
Muille toimihenkilöille 20 € hänen osallistuessa hallituksen kokoukseen.
Lisäksi muut palkkiot:
Puheenjohtaja 350 €/vuosi
Vuokravastaava 350 €/vuosi
Taloudenhoitaja 350 €/vuosi
Sihteeri 350 €/vuosi
Kulukorvaukset ja materiaalikulut maksetaan kuittia vastaan.

Kevätkokous 2021:
Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin tili-ja vastuuvapaus tilivelvollisille.