Tietopankki

TIETOPANKISTA LÖYTYY SEURAAVAT OTSIKOT:
Autoilu
Jätehuolto
Kompostointi
Rakentaminen
Sauna ja WC:t
Sähköasiat
Sähkömittarin luenta
Rekisteriseloste
Pelastussuunnitelma

Autoilu

 • Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. 
 • Moottoriajoneuvoilla (koskee myös mopoja ja moottoripyöriä) ajaminen käytävillä ja siirtolapuutarha-alueella on kielletty.
 • Ajo on sallittu vain ehdottoman välttämättömissä tilanteissa (raskaiden tavaroiden tuonti palstalle jonka jälkeen ajoneuvo on välittömästi siirrettävä pois alueelta).
 • HUOM!
 • Käytä alueella hiljaista ajonopeutta. Ajo äärimmäistä varovaisuutta noudattaen.
  ( mm. lasten vuoksi )

Jätehuolto

 • Kaikki maatuva jäte tulee kompostoida omalla palstalla. (Ks. lisätietoja kompostoinnista.)
 • Sekajätteelle on 4 jäteastiaa molemmilla puolilla, yksi kerhotalon käytössä. Molemmilla puolilla myös astiat lasille ja pienmetallille. Tyhennys maanantaisin ja torstaisin.
 • Paperijätteelle on 1 jäteastia molemmilla puolilla.
 • Rakennusjäte on toimitettava omalla kustannuksella Tarastejärvelle. Niitä ei saa viedä jäteastiaan eikä jättää niiden viereen.
 • Ongelmajäte on toimitettava Pirkanmaan Jätehuollon asemille tai  maksuttomaan Repe ja Romu autoon. Tänä vuonna Repe ja Romun kevätkierros on peruttu.
 • Ehjät ja käyttökelpoiset tavarat kannattaa tuoda yhdistyksen kirpputoreille, mistä ne voivat löytää uuden omistajan.
 • Alueella on pääsääntöisesti 600 litran jäteastiat. Muistattehan, että roskia ei saa jättää säiliöiden ulkopuolelle!

  KÄYTÄ ROSKALAATIKOITA VASTUULLISESTI.
  VAIN KOTITALOUSJÄTETTÄ VARTEN.
  RISUJEN , PUUTARHA - SEKÄ RAKENNUSJÄTTEEN
  TUOMINEN KIELLETTY

   

Kompostointi

 • Kompostointiohjeita löydät mm. alla olevista linkeistä:
 • Kaikki maatuva jäte kannattaa ja tulee aina kompostoida, ja maatuva jäte kompostoidaan mieluiten omalla palstalla.
 • Puutarhajätteille on lisäksi yhdistyksen kompostoreita kolme kappaletta.
  • Vanha puoli: Pääsisäänkäynnin vessojen lähettyvillä.
  • Uusi puoli: Luumutien eteläpäässä ja ulkohuussien lähettyvillä.

 

Rakentaminen

Kaikkeen rakentamiseen alueella tarvitaan aina hallituksen lupa.

Rakennusvastaava:
Manu Humppi palsta n:o 43, puh: 040-7033029, e-mail: manu.humppi(at)gmail.com
Leo Tham palsta n:o 37, puh: 0400-126188, e-mail: leo.tham2(at) gmail.com

Lupa on anottava ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksellä on tyyppipiirrustukset kaikkeen rakentamiseen alueella.


LITUKAN RAKENTAMISTAPAOHJE

Nämä ohjeet on tehty yhteisen näkemyksen pohjalta v. 2014 ohjaamaan Litukan siirtolapuutarha-alueen kehitystä. Ohjeita sovelletaan määräävinä vuodesta 2014 eteenpäin ja ohjeellisina aikaisempaan rakentamiseen.

 Yleiset tavoitteet:

Litukan siirtolapuutarha on Tampereella keskeisen sijaintinsa vuoksi näyteikkuna siirtolapuutarhaan. Vaikka alueilla on läpikulkua rajoitettu, on siellä kaikkien kaupunkilaisten mahdollista vierailla. Puutarhan kokonaisilmeen parantamiseksi ja siirtolapuutarhan asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi on alueella hyvä noudattaa yhteisiä periaatteita rakentamisen ja palstojen hoidon suhteen.

 Palstojen yleisilme:

Koska palstat ovat puutarhassa pieniä, on alueen kokonaisilmeen kannalta olennaista, että palstat ovat melko avoimia ja palstat muodostavat yhdessä laajan puutarhakokonaisuuden. Rakentaminen tulee pitää yhtenäisenä, pienimittakaavaisena ja lukumäärältään vähäisenä. Rakennettu tai sorapintainen maanpinta tulee pitää kohtuullisena. Myöskään laajoja yhtenäisiä ruohokenttiä ei tule rakentaa, koska ne poikkeavat elävästä siirtolapuutarhamaisemasta. Vanhan ja uuden alueen historiallista eroa korostetaan rakennusten julkisivumateriaaleilla ja väreillä.

Aitaaminen:

Suositeltavaa on jättää palsta aitaamatta ja istuttaa rajoille kukkia ja matalia kasveja, jolloin palsta avautuu kaikkien ihailtavaksi. Rajalle voi rakentaa matalan, hyvin tuetun ja ryhdikkään verkkoaidan, tai puurakenteisen ilmavan puuaidan. Aidan korkeus saa olla enintään 80 cm (mitattuna maasta). Puuaita tulee olla tehty 5 cm:n rimasta ja 5 cm:n välein toteutettuna. Aidan tulee olla väriltään puutarhamaisemaan sopeutuva, mielellään tumma. Kirkkaat värit ja valkoinen korostuvat maisemassa liikaa.
Palstoja ei tule aidata korkeilla puuvartisilla pensasaidoilla. Korkeita perennoja voi käyttää, koska ne ovat osan vuotta matalina. Vadelma-aitoja voi myös käyttää, mutta palstalle tulisi aina olla näkymiä joistakin suunnista.  
Jos on tarvetta suojata oleskelupaikkoja katseilta, voidaan istuttaa tai rakentaa pienimuotoisia näköesteitä. Näköesteaidan pituus tulee olla alle 5 m, ja korkeus enintään 1,5 m (mitattuna maasta).Etäisyyden tontin rajasta tulee olla 50 cm – 100 cm:n. Täysin umpinaista puuaitaa ei saa rakentaa. Ristikkoaita voi olla 1,8 m korkea (mitattuna maasta). Metalliverkkoaidat tulee rajata siististi puureunuksin.
Palstalle voi sijoittaa pienimittakaavaisia portteja, mutta palstojen välisiä polkuja ei saa sulkea.

Rakentaminen:
Kaikki rakentaminen tulee tehdä hallituksen luvalla

Palstalle voi rakentaa tyyppipiirustuksen mukaisen mökin ja varaston. Mökin ikkunoita, ovia ja sisätiloja voi muokata mökin sijainnin ja omien tarpeiden mukaisesti. Mökkiin voi tehdä myös parven, wc:n, suihkun tai sähkösaunan. Tulipesä tai puukiuas hormeineen tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaan. Kopio ohjeista on toimitettava hallitukselle. Julkisivumateriaali on vanhalla alueella pystyrimalauta, uudella alueella myös pystypaneli. Kattomateriaali on palahuopa.

Valvonta:
Jäsen huolehtii itse oman mökkinsä rakennustyön valvonnasta. Valvoja tulee hyväksyttää hallituksella ja rakennusvastaavalla on tähän kommentointioikeus. Rakennustyön valvoja tulee olla rakennusalan koulutuksen saanut henkilö (rakennusmestari, talonrakennuspuolen insinööri, arkkitehti), mikä
todistetaan toimittamalla tutkintotodistus hallituksen hyväksyttäväksi.

Varasto, terassi ja pergola:
Varasto tulee tehdä joko erillisenä tai talon yhteyteen, ei molempia. Erillisen varaston katto voidaan tehdä tyyppipiirustuksesta poiketen kaltevuuteen 1:3 siten, että sisäkorkeus on matalassa reunassa 1,7 m, korkeassa reunassa 2,2 m Varaston katto on palahuopaa  ja seinät rimalautaa tai panelia. Taloon kiinni rakennetun varaston tulee olla tyyppipiirustuksen mukainen.
Varasto/kasvihuoneyhdistelmä:
Varaston yhteyteen voi rakentaa myös pienimuotoisen kasvihuoneen hyväksytyn
tyyppipiirustuksen mukaisesti.
Katetun terassin voi rakentaa joko erilleen tai mökin yhteyteen. Terassin suurin koko mökin yhteydessä on tyyppipiirustuksen mukaan enintään 2 m x mökin leveys. On suositeltavaa rakentaa terassi mahdollisimman alas. Erillisen terassin koko on enintään 3m x 3m. Terassit voi lasittaa avattavalla lasituksella. Terassit voidaan kattaa loivalla huopakatteella ja mökin yhteydessä oleva terassi myös valokatteella.
Erillinen terassi 3 x 3 m voidaan myös sallia rakentaa läpinäkyvällä valokatteella
irrallaan mökistä.

Pergola: Pergolan voi rakentaa hyväksytyn tyyppipiirustuksen mukaisesti. Pergolan max. mitat ovat 3 x 3 m ja korkeus 2,3 m. Tukirakenteet puuta ja värit ruskea, vihreä tai harmaa.
Harvaverkko ristikko materiaali puu, muovi tai teräsverkko.
Pergolan sijainti vähintään 1.5 m
tontin rajalta. Kattorakennelma ei saa olla umpinainen. Kolme sivua verkoilla ja yksi täysin auki ilman portti-esteitä, puinen lattia ja rinteessä oltava porras-askelmat tasanteelle.
Tulisija grilli ei saa olla katon alla palomääräysten mukaan.

Kaikki rakentaminen tulee tehdä hallituksen luvalla.

 Väritys:

Vanhalla alueella suositellaan seinävärityksenä punamullan, keltamullan tai keskiharmaan värejä. Muita perinteisiä värejä voi käyttää hallituksen luvalla. Uudella alueella voi käyttää perinteisiä seinävärejä. Liian kirkkaita, vaaleita ja tummia sävyjä ei suositella. Kaikki katot ovat tummanharmaita. Varastot maalataan punamullan värillä. Mökin läheisyydessä oleva varasto voidaan maalata päämökin väreillä. Kaikki värit tulee hyväksyttää hallituksella.(perustelu: Jos palstojen varastot ovat palstojen perällä lähekkäin, olisi yhtenäinen väritys parempi. Värillisyys myös korostaa varastoja tarpeettomasti.)

 Muu rakentaminen:

Palstalle voi sijoittaa pienen valmiskasvihuoneen, jossa on kirkkaat lasi- tai muoviruudut, koska läpinäkyvä kasvihuone on kevyen näköinen. Läpinäkymättömiä muovipintoja, esimerkiksi kennolevyjä ei saa käyttää, eikä omatekoisia rakennelmia rakentaa.

Leikkimökin saa rakentaa lasten tarpeisiin, pohjapinta-ala 1,5 m x 1,5 m + kuisti ja sisäkorkeus 1,5 m. Erillisiä saunoja ei saa rakentaa. Kesäaikaan ei saa käyttää pressusuojia missään tarkoituksessa.

Palstalle voi rakentaa ulkogrillin, jossa voi polttaa hiiliä ja kuivia puita. Roskien poltto grillissä on kielletty. Grillin etäisyyden rakennuksista tulisi olla yli 4 m.

Vesi ja viemäröinti:
Pesuvedet voi imeyttää. Kattovesiä kannattaa käyttää kasteluun tai imeyttää maahan esim. salaojaputken kautta.

Rakennuspiirustusten hinnat:

Talopaketti            120 €
Laajennus               60 €
Katettu terassi         60 €
Vaja                         40 €
Pergola                   40 €
Grillikatos                40 €
Leikkimökki             40 €
Varasto/kasvihuoneyhdistelmä  40 €.

Toistaiseksi rakennuspiirustukset toimitetaan vain paperiversiona.

Litukan Siirtolapuutarhayhdistys ry

hallitus

Sauna ja WC:t  2021:

PERHESAUNAVUOROT: (02.06.2021)

Takkatuvan  perhesaunavuorot (60 min) alkavat tasatunnein. Yksi tunnin saunavuoro maksaa 5 euroa. Kaikki palstan varaamat saunavuorot laskutetaan yhdellä laskulla kauden lopussa.

Saunavuorojen varaaminen tapahtuu kirjaamalla nimi ja palstan numero omalla kuulakärkikynällä varausvihkoon. Varausvihko on takkatuvan ovessa.

Saunapäiviä ovat keskiviikko, perjantai ja lauantai. Kaikkina päivinä viimeinen saunavuoro alkaa klo 21. 

Sauna-aikoina Takkatuvan ovi avautuu wc:n avaimella.  

WC:t ja suihkut 

Takkatuparakennuksen päädyssä ja vanhalla puolella sijaitsevat wc:t ja suihkut ovat kaikkien käytössä, suihkut toimivat 1 euron kolikolla noin 5 min. Avaimen voi lunastaa hallitukselta.

Sähköasiat

 • jos olet hankkimassa sähköä mökkiisi (- sähkön liittymismaksu 200 €)
 • uusimassa mittaria
 • myymässä /ostamassa mökkiä  ( mittarinluku )
 • tai mitä tahansa sähköön liittyvää

Ota yhteyttä 
 

Sähkömittarin luenta:

Mittarit mökeissä ovat ns. alamittareita ja lukemat toimitettava hallitukselle Takkatuvan postilaatikkoon SYYSKUUN loppuun mennessä.
Jos lukemaa ei jätä määräpäivään mennessä, laskutus tapahtuu arviolaskutuksella ja 
laskuun lisätään laskutuslisä 10 €.
Sähkön kulutuksen talviajalta voi suorittaa vapaaehtoisesti myös keväällä ilmoittamalla sähkölukemansa hallitukselle laskutusta varten.
**********************************************************************************

 

PDF-tiedostoRekisteriseloste.pdf (56 kB)
Rekisteriseloste
PDF-tiedostoPaloturvallisuustiedote 2019.pdf (91 kB)
Paloturvallisuustiedote
PDF-tiedostoLitukan pelastussuunnitelma sign 140621.pdf (2.0 MB)
2021 päivitetty pelastussuunnitelma