Rakentaminen

Rakentamistapaohje on tehty ohjaamaan Litukan siirtolapuutarha-alueen rakentamista. Ohjeet ovat määrääviä vuodesta 2022 alkaen uusia rakennelmia rakennettaessa. Luvanvaraiset muutostyöt aiemmin rakennettuihin mökkeihin tehdään näitä ohjeita noudattaen.

Kaikkeen rakentamiseen alueella tarvitaan hallituksen lupa. Lupa on anottava ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta.

Yhdistyksellä on valmiit tyyppipiirrustukset kaikkeen rakentamiseen alueella, ja ne luovutetaan rakentajalle rakennuslupa- anomuksen tultua hyväksytyksi.

Vain tyyppipiirustusten mukaisia rakennelmia rakentaa saa alueelle. Luvatta rakennettu uusi tai vanha rakennelma tai muuten luvan vastainen rakennelma voidaan määrätä korjattavaksi tai purettavaksi.

Kun suunnittelet rakentamista, ota ensimmäiseksi yhteyttä yhdistyksen rakennusvastaavaan.

Rakennusvastaavat

Leo Tham,  palsta 37, puh 0400-126188, e-mail leo.tham2@gmail.com

Jukka Leino, jukka.leino@kolumbus.fi