Rakentaminen

Rakentamistapaohje on tehty ohjaamaan Litukan siirtolapuutarha-alueen rakentamista. Ohjeet ovat määrääviä vuodesta 2022 alkaen uusia rakennelmia rakennettaessa. Luvanvaraiset muutostyöt aiemmin rakennettuihin mökkeihin tehdään näitä ohjeita noudattaen.

Kaikkeen rakentamiseen alueella tarvitaan hallituksen lupa. Lupa on anottava ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta.

Kun suunnittelet rakentamista, ota ensimmäiseksi yhteyttä yhdistyksen rakennusvastaavaan neuvotellaksenne mitä haluat palstallesi rakentaa ja mitä sille on mahdollista rakentaa. Hae haluamasi rakennuksen tai rakennelman rakennuslupaa vasta em. keskustelun jälkeen. 

Lähetä rakennuslupahakemus yhdistyksen sihteerille hallitukselle toimitettavaksi. Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta selkeä ja tarkka hakemus nopeuttaa asian käsittelyä. Hallitus käsittelee hakemuksesi sen saapumisen jälkeen seuraavassa kokouksessaan ja tieto päätöksestä lähetetään hakijalle kokouksen jälkeen.

Yhdistyksellä on valmiit tyyppipiirrustukset kaikkeen rakentamiseen alueella. Piirustukset luovutetaan rakentajalle rakennuslupa-anomuksen tultua hyväksytyksi.

Vain tyyppipiirustusten mukaisia rakennelmia saa rakentaa alueelle. Luvatta rakennettu uusi tai vanha rakennelma tai muuten luvan vastainen rakennelma voidaan määrätä korjattavaksi tai purettavaksi.

Rakennusvastaava

Leo Tham, palsta 37, puh 0400-126188, thamleo727@gmail.com

Yhdistyksen sihteeri

Markku Kulmala, palsta 110, puh 044-5628554, markkukulmala4(at)gmail.com

Rakentamistapaohje